Intyg, behörigheter och studieomdömen

Behörighet till högskolan

Behörighetskraven till högskolan regleras i Högskoleförordningen och är anpassade till ämnesplanerna till Gymnasieskola 2011. Grundläggande behörighet har den som har examen från ett högskoleförberedande program eller yrkesexamen med godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 och Engelska 6 eller utbildning som motsvarar detta. Universitets- och högskolerådet anger i sina föreskrifter hur folkhögskolans behörighetsgivning ska utformas för att kunna vara 'utbildning som motsvarar detta'.

Grundläggande behörighet från folkhögskola

Grundläggande behörighet som intygas på folkhögskola innefattar dels ett omfattningskrav som gäller fullgjorda läsår på folkhögskola som sammanlagt ska motsvara 3 år på gymnasienivå enligt något av de fyra alternativen nedan, dels ett innehållskrav som gäller kunskaper som motsvarar 10 specificerade

Omfattningskrav:

Grundläggande behörighet till högskolestudier har den som vid folkhögskola fullgjort

- en treårig utbildning,

- en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,

- en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, (Yrkeserfarenheten ska motsvara ett läsår, rekommendationen är 9 månader på heltid.)

- en ettårig utbildning på som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.

Innehållskrav:

Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser;

Svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Engelska 5 och 6

Matematik 1 a, b eller c

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Behörighet till yrkeshögskolan

Behörighet från folkhögskola

Behörigheten som intygas på folkhögskola innefattar dels ett omfattningskrav som gäller fullgjorda läsår på folkhögskola som sammanlagt ska motsvara 3 år på gymnasienivå enligt något av de fyra alternativen nedan, dels ett innehållskrav som gäller kunskaper som motsvarar 7 specificerade kurser:

Omfattningskrav:

Behörighet till yrkeshögskolestudier har den som vid folkhögskola fullgjort

- en treårig utbildning,

- en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,

- en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, (Yrkeserfarenheten ska motsvara ett läsår, rekommendationen är 9 månader på heltid.)

- en ettårig utbildning på som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.

Innehållskrav:

Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser;

Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1

Engelska 5

Matematik 1 a, b eller c

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Historia 1a1

Omdömen

Omdöme för läsårskurs (allmän linje) och/eller behörighetsintyg i enskilda ämnen utfärdas efter önskemål från den studerande. Den studerande får sitt omdöme och/eller behörighetsintyg i anslutning till kursavslut.

De utfärdade omdömena och/eller behörighetsintygen arkiveras och sparas i 10 år. Ej begärda omdömen eller behörighetsintyg utfärdas inte och kommer således ej heller arkiveras.

Principer för arkivering

Kursintyg utfärdas åt alla som läst längre kurser vid Braheskolan. Dessa arkiveras och sparas i 10 år. Det finns under denna period möjlighet för den studerande att i efterhand begära ut intyget.