Studiemedel för dig  över 20 år

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola.

Studiemedel består av två delar:

- studiebidrag (som du får)
- studielån (som du måste betala tillbaka).

Studiemedelsbeloppet beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier både på heltid (100 procent) och deltid (50 eller 75 procent av heltid). Du kan även söka studiemedel för distansstudier.

Du kan välja att enbart söka bidraget, att söka färre antal veckor bidrag och lån än maximalt, eller att söka färre låneveckor än bidragsveckor. Du kan dock inte få studiemedel för kortare tid än tre veckor.

Läs mer om studiestöd på folkhogskola.nu

Läs mer om studiestöd och ansök på csn.se