Studiemedel för dig  under 20 år

Alla får dessa bidrag utan behovsprövning t o m första halvåret det år man fyller 20 år. Bidragen söks i anslutning till kursstarten. Blir du antagen får du mer information hur du går tillväga.

Studiebidrag

1 050 kr/mån. Studiebidraget utgår enbart för studietiden, upp till 10 månader/år.

Inackorderingstillägg

1 190 - 2 350 kr/ mån. Vilken summa du får beror på restiden eller avståndet mellan hemmet och folkhögskolan. Är du inackorderad på folkhögskolan och har studiehjälp får du alltid inackorderingstillägg oavsett avståndet till hemmet.
Läs mer om Inackorderingstillägg på csn.se »

Läser du utomlands får du 2 350:-/månad och behöver inte ange avståndet..

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år (och högst 45 år) kan du få studiemedel. Du kan också söka extra studiemedel för resor och försäkring. Studiemedlen består av studiebidrag och studielån. Bidragsdelen motsvarar ungefär 2500 kr/mån. Tar man studielån ska dessa återbetalas i sin helhet.

Läs mer om studiestöd för folkhögskolestudier på folkhogskola.nu

Läs mer om studiestöd och ansök på csn.se