Studeranderättslig standard för Braheskolan 

Vi präglas av idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Läs mer!

Mål och arbetssätt

Inom våra språkutbildningar ligger betoningen på kommunikation och vi strävar också efter att du ska få praktisk kunskap om det land du studerar i. 

Läs mer!

Pedagogiskt stöd

Du som av någon anledning behöver extra pedagogiskt stöd för att tillgodogöra dig kursen bör ange det redan vi ansökningstillfället om du vet om detta. Under kursens gång kan vi sedan i samråd med dig sätta in extra resurser vid behov.

Funktionshinder

Braheskolan strävar efter likabehandling vilket innebär att vi strävar efter att kunna ta emot alla som söker.

Läs mer!

Studerandeinflytande

Braheskolan vill särskilt framhålla att vi önskar engagemang från de studerande. Det kan vara att driva egna fritidsaktiviteter eller anordna någon särskild gemensamhetskväll.

Läs mer!

Villkor för vistelse

Vi förväntar oss att du som studerande deltar aktivt i studierna, vilket förutsätter en hög närvaro. Olämpligt uppträdande och misskötsel kan leda till att du får avsluta studierna.

Läs mer!

Kostnader, försäkringar etc.

Undervisningen är kostnadsfri så att alla obligatoriska aktiviteter är finansierade av statsbidraget. På våra kurser förekommer det att vi tar ut självkostnad för material, obligatoriska studieresor och kopiering.

Läs mer!

Ansökan, antagning

För att din ansökan ska anses komplett ska du bifoga senaste betyg, personbevis och ett personligt brev...

Läs mer!