Kostnader, försäkringar etc.

Avgifter och kostnader under studietiden

Kurskostnader

Undervisningen är kostnadsfri så att alla obligatoriska aktiviteter är finansierade av statsbidraget. På våra kurser förekommer det att vi tar ut självkostnad för material, obligatoriska studieresor och kopiering. Normalt täcks detta av den insättning du gör vid anmälningstillfället och är angivet på kursbeskrivningen. På våra studieorter försöker vi att anordna olika aktiviteter som är frivilliga. I den mån man vill delta så betalar man för detta. I Frankrike finns flera tillval som kan kombineras med franskastudierna. Dessa är frivilliga att anmäla sig till och innebär då en extra kostnad.

Försäkringar
Du är som elev försäkrad med skolans olycksfallsförsäkring (If Skadeförsäkring AB) under och i anslutning till skoltid.
Du måste dock koppla din hemförsäkring alternativt teckna en ny försäkring för att du ska ha skydd utanför skoltid och/eller skydd mot stöld. Vi rekommenderar dig att prata med ditt försäkringsbolag innan du börjar på någon av våra utlandsskolor för att se vad som är bäst för just dig.

Mat och boende
Du som studerar på Visingsö har möjlighet att bo i skolans internat och äta frukost, lunch och kvällsmåltid. För detta betalar du en avgift som täcker såväl boende som mat. Vi rekommenderar våra studerande att bo i internatet då det brukar bidra till en stark gruppgemenskap. I England och Frankrike kan vi hjälpa dig med boende och det finns då alternativ som återfinns på anmälningsblanketten. För att i så hög utsträckning som möjligt träna dina språkfärdigheter förordar vi boende i familj. I Tyskland och Spanien ordnar du boende och mat på egen hand, vilket naturligtvis är möjligt på alla våra orter.