Ansökan, antagning

Ansökan

Ansökan gör du på via vår hemsida under respektive kurs. För att din ansökan ska anses komplett ska du bifoga senaste betyg, personbevis och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och om det är något särskilt du vill att vi ska känna till om dig. Ansökan ska göras senast det datum som är angivet under kursbeskrivningen. Vanligtvis finns det möjlighet att bli antagen även efter sista datum men det sker då i mån av plats och löpande efterhand som ansökningar kommer in.

Antagning till kurs

Statsbidragssystemet är uppbyggt så att Braheskolan tilldelats ett antal deltagarveckor som finansierar vår verksamhet. Folkbildningsrådet ansvarar för fördelningen av veckor mellan skolor. Varje deltagarvecka har ett värde som går till undervisningskostnader så att utbildningen kan bli kostnadsfri. I grunden skulle vi vilja ta emot alla, men statsbidragssystemet är så utformat att vi måste begränsa antalet statsbidragsfinansierade platser. Statsbidraget är inte avsett för mat, boende, kurslitteratur/material/kopior, försäkring eller resor.

För att kunna studera med statsbidragsstöd vid en folkhögskola ska du som deltagare vara bosatt i Sverige vilket inkluderar flyktingar/invandrare med uppehållstillstånd eller vara från EU-land eller övriga EES-området. Även gäststuderande (personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier) från länder utanför EES-området kan delta upp till 5% av skolans deltagarveckor. Asylsökande eller personer som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd kan inte studera med statsbidragsstöd. Observera att för kurser som är helt förlagda utomlands kan endast svenska deltagare delta.

1. För att din ansökan ska behandlas ska den vara komplett med personbevis och betyg.

2a. Ansökningar till Frankrike, Tyskland och Spanien samlas ihop efter sista ansökningsdatum och om det är fler sökande än platser görs ett urval. Du som sänt in en komplett ansökan kan räkna med att få antagningsbesked inom 2-4 veckor. Urval görs utifrån den i kursplanen angivna förkunskapsnivån samt en prioritering för de som ännu inte påbörjat högskolestudier. För oss är det också av vikt vilket syfte du har med studierna och vilken nivå du befinner dig på. Hänsyn tas även till kön och etnicitet så att vi får en dynamisk grupp.

Urval till Frankrike görs bland de kompletta ansökningarna och vi vill ha fulla grupper vilket gör att vi tar hänsyn främst till vilken nivå man är på språkligt. Vi har grupper på alla nivåer, vilka varierar terminsvis, men om det är 15 som sökt till exempel nybörjarnivå och vi har 12 platser i en grupp så hamnar tre av de sökande på reservplats till nybörjargrupp. På samma sätt om det är tre sökande som befinner sig på steg 6 eller över så väljer vi kanske att starta en extra nybörjargrupp istället om det är 20 nybörjare som ansökt.

2b. Ansökningar till kurser i England och de som startar på Visingsö kan behandlas även efter sista ansökningsdatum passerat i mån av plats. Sökande till de resterande platserna meddelas när beslut om ev. antagning fattats.

Till allmänna kurser prioriterar vi studerande som inte har fullständiga gymnasiebetyg eller ännu inte påbörjat högskolestudier, då huvudsyftet med dessa kurser är att bereda möjlighet för studerande att uppnå behörighet till högskola. I antagningsgruppens bedömning till övriga kurser strävar vi efter att få en bra gruppsammansättning utifrån kön och etnicitet samt vilken språklig nivå man har. Vi har grupper på flera nivåer och vill gärna hålla en gruppstorlek som är ca 10-15 elever. Till kursen Irländsk folkmusik har ditt instrument och dina färdigheter betydelse för antagningen.

Du som antagits ska bekräfta din plats inom två veckor efter att du fått besked genom att betala en bekräftelseavgift, den dras sedan av från avgiften som utgör kostnader för obligatoriskt material och studieresor.