Funktionshinder

Sju verksamhetsområden är fastställda för folkbildningen vilka i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd. Ett av dessa områden är personer med funktionshinder. Braheskolan strävar efter likabehandling vilket innebär att vi strävar efter att kunna ta emot alla som söker. Skolan bedriver verksamhet på flera olika orter och förutsättningarna varierar därför utifrån de lokaler vi har tillgängliga. Vi försöker att anpassa våra lokaler och boende så att det ska fungera för dig som söker. Utifrån den hälsodeklaration du lämnar in för vi en diskussion med dig om vilka behov som finns.