Studerandeinflytande

Braheskolan vill särskilt framhålla att vi önskar engagemang från de studerande. Det kan vara att driva egna fritidsaktiviteter eller anordna någon särskild gemensamhetskväll.

På alla våra längre kurser genomförs kursråd då du som studerande via representant får möjlighet att lämna synpunkter och kreativa förslag på allt som rör din skolgång och vistelse. Kursrådet hålls av en representant för ledningen och föregås av ett klassråd där du kan föra fram synpunkter till kursrådsrepresentanten. På Braheskolan och Loxdale Centre i Brighton finns restaurang för skolmat och här finns också ett matråd där studerande tillsammans med kökspersonal får möjlighet att diskutera kostfrågor.

Skriftliga utvärderingar görs regelbundet av såväl kurser/ämnen som verksamheten i övrigt.