Villkor för vistelse

Vi förväntar oss att du som studerande deltar aktivt i studierna, vilket förutsätter en hög närvaro. Olämpligt uppträdande och misskötsel kan leda till att du får avsluta studierna.

Särskilda avtal rörande uppträdande och användande av skolans nätverk och datorer tecknar du vid kursens start. Dessa kan variera något beroende på vilken ort du bedriver dina studier.
Du hittar dem här. Dessa finns också på respektive studieorts separata hemsida.

Braheskolan följer den studeranderättsliga standard som fastställt av Folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR.