Mål och arbetssätt

Inom våra språkutbildningar ligger betoningen på kommunikation och vi strävar också efter att du ska få praktisk kunskap om det land du studerar i. Undervisningen i utlandet genomförs av inhemska lärare och översättningsspråket är där oftast engelska. De kurser som startar i Sverige genomförs tiden på Visingsö av lärare som kan svenska.
Gemensamt för Braheskolans kurser är att undervisningen är grupporienterad. Förutom kursmål som naturligtvis innebär ökade kunskaper och färdigheter inom den inriktning du valt så arbetar vi utifrån att du som individ stärks i lärande och självförtroende genom att tillhöra en grupp. Som deltagare utgår vi därför ifrån att du aktivt deltar i undervisningen och därmed bidrar till hela gruppens utveckling. Du förväntas också hjälpa till med att få alla deltagare att känna sig som en del av gruppen.

Ett internationellt perspektiv berikar Folkuniversitetets verksamhet, dels i form av internationella kunskaper och erfarenheter som utvecklar och korsbefruktar den dagliga verksamheten i Sverige, dels genom de idéer och den inspiration vi får genom samarbetet med våra skolor i Europa och engagemanget i internationella nätverk. I all verksamhet har vi individens behov som utgångspunkt.
För specifika kursmål se kursens beskrivning på hemsidan.