Betalningspolicy

Den studerande förbinder sig att senast i samband med kursstart meddela vilken av betalningsplanerna som denne önskar följa.

  • Vid uteblivenbetalning skickas påminnelse ut av utbildningskoordinator.
  • Om inte betalning skett innan påminnelsen förfallit kallas den studerande till samtal med skolledning.
  • Om skolledningen finner det rimligt att skulden kommer att regleras och att nya skulder inte förefaller troliga kan uppskov ges. Detta ska sedan följas upp. Om överenskommelsen inte följs kommer den studerande inte anses kapabel att fullfölja sina åtaganden gällande betalning (se nästa punkt).
  • Om skolledningen inte anser att den studerande kommer kunna betala sina nuvarande skulder och framtida kostnader kommer den studerande:
  • oombedjas att avsluta sina studier för att inte hamna i en skuldfälla som ställer till problem för den studerande i framtiden. Betalningsplan ska då göras för den befintliga skulden.
  • ofå någon närstående att ta över betalningsansvaret för den studerandes kostnader till skolan.
  • Vid kurser som startar på Visingsö och fortsätter på någon av våra utlandsorter kräver skolan att den studerande inte har oreglerade skulder i samband med att Visingsöperioden kommer till ända. Detta då kostnaderna för leverne ofta är högre utomlands och att det därigenom finns en stor risk att den studerande försätts i en skuldsituation som blir svår att ta sig ur.

Den studerande måste reglera sina skulder för att tillåtas att fortsätta kursens utlandsdel. Om den studerande väljer att avsluta sina studier ska en betalplan göras för den befintliga skulden.