Allmän kurs / Särskild kurs - vad innebär det?

Om du inte har gått klart gymnasieskolan kan du gå Allmän/behörighetsgivande kurs på gymnasienivå. Då får du motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Hur länge du studerar på Allmän kurs på gymnasienivå beror på vilka kunskaper du har när du börjar dina studier och vad du har för mål med dina studier. Du kan studera ett, två eller tre år. Många folkhögskolor erbjuder tre år på gymnasienivå, men en del folkhögskolor erbjuder bara de två sista åren på Allmän kurs, då måste man ha arbetat ett år eller studerat ett år på gymnasieskola eller komvux innan man kan börja.

Kärnämnen / gymnasiegemensamma ämnen

På Allmän kurs studerar du kärnämnen / gymnasiegemensamma ämnen, som till exempel svenska, matematik, engelska med flera. Det är vanligt att folkhögskolor ordnar temastudier på Allmän kurs, där flera ämnen ingår i ett tema. Ofta har du möjlighet att välja en särskild inriktning på dina studier. Inriktningen kan till exempel vara musik, idrott, drama, samhällsfrågor eller internationella frågor.

Grundläggande behörighet

Kursen ger dig kunskaper som motsvarar gymnasiekompetens och du får så kallad grundläggande behörighet. Med grundläggande behörighet kan du söka vidare till högskola eller till yrkeshögskola.

Behörighetsintyg

När du har klarat av folkhögskolans Allmänna kurs får du ett behörighetsintyg som berättar att du har grundläggande behörighet. Det är samma behörighet som ett fullgjort slutbetyg/examen från gymnasiet ger. '


Jag har läst ett år på gymnasiet men vill prova att läsa på folkhögskola istället, hur räknas poängen då?

När vi beräknar kurslängd utgår vi från 2500 som tre års studier vilket gör att 1200 motsvarar knappt halva den tiden. Av de poäng som man får tillgodoräknade ska de allra flesta vara G eller mer. Något eller några IG kan räknas med men aldrig streck.

Våra allmänna kurser är ettåriga vilket innebär att du anses gå ditt andra år hos oss om du har 1200 poäng sedan tidigare. Du får efter detta läsår ett studieomdöme som beskriver din studieförmåga samt de behörigheter i allmänna (och eventuellt särskilda) ämnen som du skaffat dig under året.

Efter avslutat läsår kan du antingen läsa en annan allmän ettårig kurs hos oss (eller på någon annan folkhögskola) och då uppnått treårskravet. Har du då även genom dina gymnasiemeriter ihop med dina folkhögskolediton läst alla gymnasiegemensamma ämnen (8st gymnasiekurser) så är du behörig för högre studier på universitet eller högskola.

Om du skickar in dina betyg i ansökan kan jag kontakta dig och att vi tillsammans går igenom dina tidigare meriter och vilken väg som blir bäst.