Frågor som rör boende.

Du som studerar på Visingsö har möjlighet att bo i skolans internat och äta frukost, lunch och kvällsmåltid. För detta betalar du en avgift som täcker såväl boende som mat. Vi rekommenderar våra studerande att bo i internatet då det brukar bidra till en stark gruppgemenskap. I England och Frankrike kan vi hjälpa dig med boende och det finns då alternativ som återfinns på anmälningsblanketten. För att i så hög utsträckning som möjligt träna dina språkfärdigheter förordar vi boende i familj. I Tyskland och Spanien ordnar du boende och mat på egen hand, vilket naturligtvis är möjligt på alla våra orter.