Allmän kurs grundskola distans Skriv ut


Kursen vänder sig till dig som vill få kunskaper på motsvarande högstadienivå. Har du tidigare haft svårigheter och inte haft möjlighet att genomföra högstadiet får du nu chansen att göra det genom oss på distans.

Kanske är detta ett första steg mot att läsa allmän kurs på gymnasienivå, Komvux eller bara ett sätt att känna större trygghet i grundskolans kärnämnen.


Målgrupp/ Förkunskaper
Kursen passar dig som av olika anledningar haft svårt att genomföra svenskt högstadium, till exempel på grund av psykiska eller fysiska hinder eller dig som inte trivts i den vanliga skolan och därför letar efter ett alternativ.

Kursen passar också dig som är invandrare och vill få kompetens till fortsatta studier. Du bör ha läst till minst SFI C/D. I engelska måste du ha läst engelska tidigare och ligga på en nivå på minst runt A1-A2 enligt den Europeiska nivåskalan. (Läs mer här och testa din nivå om du är osäker.)

För att få delta i kursen måste du vara minst 18 år, alternativt fylla 18 år under höstterminen. 

Mål

Efter avslutad kurs kan du bli behörig till gymnasiet.
Vi utfärdar behörighetsintyg till dig som har behov av det under förutsättning att du uppfyllt kraven.

Kursinnehåll

Du läser ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och SO inom ramen för dina heltidsstudier. Detta innebär att du måste vara tillgänglig för videomöten (Skype) åtminstone vid fyra tillfällen per vecka. De olika ämnena beräknas uppta ca 25% var av kursen vilket ger helfarts studier för dig som studerande.

Att läsa på distans
Du studerar huvudsakligen hemifrån med dator och internet som hjälpmedel. De program som används är Skype, Dropbox och mejl. Du måste alltså ha tillgång till dator och internet och du behöver ha grundläggande datorkunskaper för att lyckas med dina studier. Kursen sker helt på distans, vi kommer eventuellt att erbjuda frivilliga fysiska träffar.

Utöver en god kontakt med lärarna via mejl, Skype och chatt förväntas du aktivt delta i möten med dina kurskamrater. Detta då Braheskolan anser att man lär genom samspel med andra.

Krav för att kunna delta

Mejl- och internettillgång samt gratisprogrammen Skype och Dropbox installerat på datorn. Du som blir antagen kommer att få information av skolan om hur du skaffar dessa gratisprogram.

Lärare och personal

Alla lärare har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning.

Kostnad

Utbildning på folkhögskola är kostnadsfri. Materialavgift tillkommer med 500 kr/termin.

Studiemedel

Kursen är berättigad till CSN för studier på heltid. Kursen berättigar till fullt studiestöd fr o m höstterminen det år man fyller 20. (Fullt bidrag + lån = 10 016 kr per månad.)

Är du under 20 år får du studiebidraget (1050 kr per månad).

Utvecklingsmöjligheter

Efter avslutad kurs har du möjlighet att söka till kurser på gymnasienivå.