Braheskolan

Stiftelsen Braheskolan '“ Visingsös folkhögskola har sin verksamhetsbas på Visingsö där det finns internat för skolans studerande. Skolan har en internationell inriktning och en stor del av kursverksamheten genomförs utomlands i form av språk- och kulturkurser. Braheskolan ansvarar för den brittiska skolan Loxdale i Portslade, England samt samarbetar med Internationella Skolorna(IS) i Aix-en-Provence, Barcelona och Düsseldorf. Skolan har också en filial vid Södra Stockholms folkhögskola där det genomförs kurser med allmän inriktning.

Braheskolan, som ligger mitt i Vättern, är en av landets största folkhögskolor räknat till antalet genomförda deltagarveckor. En del av dessa genomförs som sommarkursveckor där innehållet varierar men återkommande är musik, dans, akvarell och skrivarkurser.

Sedan 1967 har Folkuniversitetet varit ensam huvudman för skolan som grundades redan 1636 av greve Per Brahe dy. I grevens tid donerades en del mark till den Skolegodsfond som ännu idag ger skolan stöd med finansiering. Braheskolan har ett helägt dotterbolag Wisingsö Hotell & Konferens AB (WHK) som hyr lokaler av skolan.

Vindkraft - Skolans egna vindkraftverk VindJandriver ca. 50% av skolans/hotellets elförbrukning.

Visingsö har varit platsen för mycket historia under århundradena. Under medeltidens kungastrider spelade borgen på Näs en central roll. På 1600-talet blomstrade ön under greve Per Brahe d y. År 1636 grundade han den skola som fått hans namn och som nu är vår folkhögskola.

Här ser du den gamla skolbyggnaden som som från början byggdes som tingshus. Idag är den ett museum med en utställning om lokalhistorian från Visingsö.