A-Ö

Apotek

Apoteksärenden kan uträttas via Coop på Visingsö då Coop fungerar som utlämningsställe.

Coop   0390-400 32

Apoteket 0771-450 450

Apotek finns även i Gränna (0771-612 612, Kronans Droghandel)

Arbetsmiljö

(se 'Städning')

Bastu

Det finns en bastu i källaren på Norrbo. Om du vill basta kan du skriva ditt namn på bokningsschemat och det kostar 5 kr. (Ta med några femkronor om du vill basta ett tag.) OBS! Titta efter inne i bastun om den är tom på brännbart material innan du lägger i pengar och sätter igång aggregatet.

Behörighet

Du kan efter fullgjord kurs få behörighet i ämnen som du läst. Läsårskurser kan få behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen medan särkskilda kurser kan få det i profilämnet (ex Spanska steg 1-6). Behörighet bygger självklart på att ämnesansvariga lärare anser eleven uppnå nivå för den aktuella behörigheten.

Beslutsgång i elevärenden

1.Vid elevärenden som kommer lärare till kännedom och som kan/bör leda till åtgärd ska meddelas kursansvarig.

2.Kursansvarig beslutar om det finns behov av enskilt samtal med eleven.

3.Vid samtalet bör skolledning närvara.

4.Om eleven gjort sig skyldig till så grova överträdelser att avstängning eller avskiljning är aktuellt tas detta beslut av skolledning. Detta meddelas i sådana fall eleven vid enskilt möte. Om eleven ska ges en prövoperiod bokas uppföljningsmöte in där beslut om eventuella vidare åtgärder tas.

5.Eleven har möjlighet att överklaga ett beslut om avstängning eller avskiljande till styrelsen.

Besökare

Om du får besökare/gäster ska du i god tid anmäla detta till Barbro (husfru, WHK reception). Om dina gäster bor i ditt rum betalar de inget för boendet. Om de vill äta i skolrestaurangen betalar de detta i köket i samband med måltid.

Bibliotek

Martina Miller, som arbetar på kontoret, finns i biblioteket måndagar 17.00'“19.00 samt torsdagar 10.00'“12.00.

Borttappat

WHK-receptionen är inlämningsställe för allt hittegods. Om du tappat bort/hittar någonting ber vi dig att komma in till husfru Barbro.

Buss

Visingsöbussen Öasvängen 020-777 666

Om du önskar att resa med buss på ön måste du i regel ringa och boka bussresa minst en timme före avgång. För resor inom Jönköpings län rekommenderas du att köpa ett Värdekort. Läs mer på

 www.jlt.se


Om du åker buss till Gränna kan du oftast resa gratis med färjan med övergången på bussbiljetten.

Swebus 0771-218 218 www.swebus.se. Närmaste Swebushållplats för Gränna är Galgen.

Cyklar

Du kan hyra cykel och använda den under hela studietiden. Priset för hyra av cykel är 200 kr för en termin/läsår eller 100 kr för halv termin/kortkurs.

Distriktssköterska

Mottagning på Annero (äldreboendet, ligger i närheten av Konsum)

Tidsbokning mån-ons, fre. 9.00'“10.00, 036-32 49 69

Djur

Mata inte katter eller andra djur. Husdjur får ej vistas i boendet (undantaget visst boende i hotellet) eller i skolbyggnaderna.

Elevhem

De flesta kursdeltagare väljer att bo i våra elevhem:

Östbo 0390-566 20 internnummer: (6620)

Västbo 0390-566 21 (6621)

Norrbo 0390-566 21 (6621)

Bostället 0390-566 23 (6623)

Snabbnummer (internt) är de fyra sista siffrorna i respektive nummer (Ej Fredängen). Västbo och Norrbo har samma anknytning av brandlarmstekniska skäl.

Färja

För 230 kr kan du köpa ett 10-kort (10 resor tur- och retur). En tur- och returbiljett kostar annars 50 kr/person. Rabattkort för bil+förare kostar 330 kr/10-kort. (se 'Buss')

Förbrukningsmaterial

Kursdeltagarna ordnar själva förbrukningsmaterial så som pennor, kollegieblock och dylikt.

Gemensamhetsrum

I skolhusets källare finns ett gemensamhetsrum. Där kan du titta på TV, video, spela spel etc. I källaren finns även ett elevkök.. De fhs-deltagare som vill använda köket, ansvarar också för att städa efter sig. På Fredängen är 'lilla köket' deltagarnas uppehållsrum.

Gym

I Vrixlösa (Grön) finns utrustning för den som vill gymma (öppet fram till 21.00).

Helgaktiviteter

Varannan lördag ordnar skolan med en aktivitet. Den aktuella aktiviteten anslås i skolbyggnaden där det också finns en anmälningslista för de kursdeltagare som önskar delta.

Hemresa

Vid all ledighet, om du t.ex. reser hem vid veckoslut/helger ska du i förväg anteckna det på en särskild lista som finns i matsalen på Framnäs.

(se 'Ledighet')

Hemsida

www.braheskolan.se

Husfru

Barbro Gustafson nås i hotellreceptionen, 0390-566 12

Förläggningsfrågor

Internat- och boendefrågor

Husråd

Varannan vecka ska husråd hållas. Vid detta närvarar husansvarig lärare samt samtliga boende.

Idrott

På schemat finns vanligtvis idrott som tillval. Vid dessa tillfällen är idrottshallen bokad för Braheskolans räkning. Aktiviteter vid övriga tider kan äga rum i mån av plats och då under förutsättning att hallen bokas hos kommunen i förväg (sker genom skolexpeditionen). Alla fhs-elever deltar dessutom gratis i alla idrottsaktiviteter som anordnas av Visingsö Allmänna Idrotssällskap (se 'VAIS').

Individuella samtal

Under kursens gång görs utvärderingar i form av samtal eller enkät för att din trivsel och dina studier ska fungera så bra som möjligt.

Internet

Trådlöst internet finns i biblioteket och i skolhuset. Tänk dock på att biblioteket är ett tyst rum vilket innebär att du måste använda hörlurar om du önskar lyssna till någonting på datorn.I samband med kursstart får ni ett avtal med förhållningsregler gällande skolans datorer och nätverk.

Nätverksnamn: fubrahe

Lösen: brahewhk

Kafé

En kväll i veckan finns möjlighet att anordna café på Loftet eller Övre Framnäs. Vilken dag detta hålls varierar från termin till termin men i regel är det samma dag hela terminen. Kursdeltagarna är välkomna att utforma innehållet.

Kontaktperson

Skolans personal kan under kvällstid och helger hjälpa till med problem som uppstår (detta gäller allvarliga problem som ej kan vänta till nästa dag/vecka). Vid akut sjukdom eller olycka ring 112.

Erik Ingvarsson 0709-90 52 30

Martina Miller 0707-98 51 42

Beverley Sims 0703-44 35 48

Kontoret

På bottenplan i kontorsvillan arbetar skolans kursadministratör. Av henne får du hjälp med exempelvis följande:

Intyg av olika slag

Inackordering och kontakter med utlandsavdelningarna

Elevpost

Turlistor

Eva Dahlbäck, utbildningsadministratör finns på kontoret: mån-tors 8.30-15.30

0390-566 05,

Kriskontakt

Efter antagning erhåller du en blankett på vilken du ombeds ange kontaktperson vid händelse av allvarlig sjukdom eller skada.

Kursavslut

I regel är det inga lektioner sista kursdagen som då används till att packa och göra klart för avresa.

Studieomdöme (endast läsårskurser)

Studenten kan erhålla ett samlat studieomdöme för de aktuella ämnena. Omdömet utgår ifrån en sjugradig skala med nivåerna Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2), Mindre god studieförmåga (1) samt mellansteg.

För att ett fullständigt kursomdöme ska kunna utfärdas måste du studera på heltid. Frånvaro över 20 % i ett enskilt ämne innebär att ämnet stryks från det kursintyg som skolan utfärdar efter genomförd kurs. Hänsyn vid bedömningen kan tas till sjukhusvistelse, familjemedlemmars sjukdom och andra tungt vägande omständigheter som kan medföra stor frånvaro.

Kursintyg (alla kurser)

Efter avslutad kurs (alternativt avslutad period på Visingsö) får du ett intyg som beskriver vad du läst. Din totala frånvaro kommer finnas med på detta dokument.

Kurslitteratur

Du betalar din kurslitteratur. Visst material tilldelas av lärare.

Kursråd

Ett par gånger under vistelsen kommer ett möte med rektor/biträdande rektor hållas tillsammans med klassen. Det finns då möjligheter att diskutera kursen och komma med förslag till förändringar.

Kurstider

Se vår hemsida www.braheskolan.se.

Köket

Om du har gäster vill vi att du anmäler detta till köket. Vegetarisk kost/specialkost kan ordnas efter kontakt med köket. Köket informerar vid kursstart om lördags- och söndagskvällarnas matlådor. Hemreselista finns tillgänglig vid serveringen.

Ledighet

Önskemål om ledighet en eller flera dagar ska anmälas till någon av lärarna via speciell blankett. Kortare ledighet, enstaka lektioner, anmäls till respektive lärare.

Trivselavtal

Vid kursstart får du information om skolans trivselregler i form av ett avtal.

Matråd/husråd

En grupp bestående av representanter från alla kurser träffar regelbundet skolledning samt kökspersonal, vaktmästeri och husfru för möte. Via dessa representanter kan alla studerande framföra sina åsikter.

Måltider

VardagarHelger

Frukost 08.00-09.00 Frukost 09.00 '“ 10.00

Lunch 12.00 Lunch 13.00

Eftermiddagskaffe 14.30 Kvällsmål 17.30

Kvällsmål 17.30

Om du inte ska äta måste du meddela köket i förväg. Skriv upp dig på listan i Framnäs!

Vid ledigheter ingår måltider fram till frukost dagen efter sista kursdagen och första måltiden efter ledigheten är frukost på första kursdagen efter lovet.

(se 'Kök', 'Restaurang', 'Måltidskuponger', 'Hemresa')

Post

Om du bor på skolan kommer din post till kontoret. Du kan hämta posten i elevpostfacket på kontoret. Din adress blir: Ditt namn/Braheskolan/560 34 Visingsö

I postfacket kan lärarna även lämna information till dig t.ex. material du missat p.g.a. sjukdom eller uppgifter som du ska få tillbaka.

Rökning

På skolan råder totalt rökförbud inomhus. Detta gäller även i internatrummen. Du bör inte heller röka nära byggnader om fönster står öppna då brandlarmet är mycket känsligt. Om röklarm/brandlarm utlöses blir du ersättningsskyldig.

Restaurangen

Det är viktigt att komma till matsalen på utsatt tid.

De maträtter som är avsedda för kursdeltagare är markerade med en stjärna på menytavlan inne i matsalen.

Maten står kvar en halvtimme efter utsatt tid.

Kaffe ingår vid lunch.

Kaffe är gratis under eftermiddagsfikat och lunchen. Övrigt kaffe kostar 7 kr.

Vi ber dig att inte ta med kaffekoppar när ni lämnar restaurangen. Använd istället pappmugg.

Vi önskar att ni äter i matsalen och endast efterfrågar matlådor vid särskilda situationer t.ex. sjukdom.

I matsalen får man inte bära jackor, mössor/kepsar.

Skadegörelse

Du är ekonomiskt ersättningsskyldig till skolan för skador som uppkommer på skolans lokaler/utrustning på grund av oaktsamhet eller slarv. Detta kan t.ex. gälla skador som uppstår om du lämnar ett fönster öppet vid häftigt regn. Du kan också bli ersättningsskyldig för onormalt slitage på internatrummet. Kollektivt ansvar tillämpas för gemensamma utrymmen i internathusen. Ta för vana att stänga och haspa fönster, släcka lampor när du är sist ut ur ett rum!

Sjukvård

Vid akut sjukdom/olycksfall ring 112

(se 'Distriktssköterska', 'Vårdcentral')

Skrivare

Möjlighet att skriva ut dina dokument finns i skolhusets källare och i biblioteket.

Städning

Ni städar era rum och pentryn själva. Städschema upprättas vid husråden.

Rengöringsmedel finns i förrådet.

Nya trasor finns i källaren i Norrbo.

I samband med utflytt ska rummet och de gemensamma ytorna i boendet flyttstädas. Husfru Barbro kontrollerar.

Om elev flyttar utan att ha städat ordentligt utgår en städavgift på 250kr

Stöld

Stölder polisanmäls.

Taxi

Taxi Gränna 0390-121 00

Tidning

Dagens tidning finns att läsa i biblioteket.

Tvättstuga

Om du önskar använda tvättstugan bokar du tid på schemat i tvättstugan.

VAIS - Visingsö allmänna idrottssällskap

Alla kursdeltagare är kollektivt anslutna till VAIS. Detta innebär att du kan delta i deras aktiviteter gratis. På VAIS hemsida finns en kalender som anger vilka aktiviteter som planeras och tider för dessa, http://www3.idrottonline.se/default.aspx?id=106270. För att kunna boka plats på spinningen krävs inloggningsuppgifter vilket du kan få genom att kontakta VAIS (se hemsidan). Du behöver meddela att du studerar på Braheskolan.

Har du frågor om VAIS kan du även prata med Martina Miller (se kontaktperson).

Vaktmästeri

Om du behöver hjälp med något praktiskt, kontakta vaktmästeriet på telefon

0390-566 13, eller lämna ett meddelande i WHK:s expedition. Våra vaktmästare heter Thomas Johansson, Mats Rosberg och Johan Bergholm. Tänk dock på att vaktmästarna är ansvariga för hela området och inte bara skolan. Be dem snällt.

Veckoprogram

Varje vecka sammanställs ett program där skolan informerar kursdeltagarna om aktiviteter som äger rum utanför skolans undervisning. Dessa program finns att läsa i skolbyggnaden och på kontoret.

Vårdcentral

Vårdcentralen i Gränna 036-32 49 00